Novinky ve verzi Sherpa 1.14

28.05.2006 00:00

 

  • V číselníku Platby lze nastavit u způsobu platby příznak bez splatnosti. Při výběru tohoto způsobu platby při fakturaci pak systém změní datum splatnosti na shodné s datumem vystavení
  • Přibyl číselník bankovních kont vlastníka systému, ze kterých je možno vybírat při fakturaci
  • V adresáři přibyla položka mobil pro firmu
  • V adresáři přibyla možnost zadání dodací adresy. Lze použít pouze pokud daná firma má právě jednu fakturační a právě jednu dodací adresu a nemá zřízen komisní sklad.
  • Úplně se změnila volba Uzávěrka – Sestavy, kde jsou sestavy rozčleněny na Odběratelskou část, Dodavatelskou část a Ekonomické přehledy. Každá ze sestav je součtována podle jiného hlediska a téměř všechny sestavy lze zobrazit v grafu, případně součtovat nebo exportovat do souboru pro tisk nebo do souboru vhodného pro import do Microsoft Excel.